hr en

Zaštita osobnih podataka

Zaštita podataka

Fortenova grupa d.d. odgovorno pristupa zaštiti osobnih podataka i s podacima postupa u skladu s Općom uredbom EU o zaštiti podataka, te poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka.

Što su osobni podaci?

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, osobni identifikacijski broj, podaci o lokaciji i sl.

Što je obrada podataka?

Obrada podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Tko je ispitanik?

Ispitanik je fizička osoba čiji se osobni podaci obrađuju nekom od navedenih obrada osobnih podataka.

Tko je voditelj obrade?

Voditelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.

Koje podatke obrađujemo, u koju svrhu i na temelju koje osnove, koja su vaša prava, kao i sve ostale bitne informacije možete pronaći u sljedećim Obavijestima:

Obavijest o obradi osobnih podataka trećih osoba

Obavijest o obradi osobnih podataka kandidata za zapošljavanje

Obavijest o obradi osobnih podataka (prijenos unutar grupe)

Kontakt za zahtjeve i upite u vezi prava ispitanika:

zastita.podataka@fortenovagrupa.hr