hr en

Prijava nepravilnosti i neetičnog ponašanja

Fortenova grupa prepoznaje da se integritet i reputacija temelje na povjerenju zaposlenika i poslovnih partnera, i stoga primjenjuje i promiče etička načela i vrijednosti, proaktivno težeći poštivanju pravne regulative i najviših mogućih poslovnih standarda s ciljem reguliranja i jasnog komuniciranja korporativne odgovornosti, regulatorne usklađenosti, te zaštite onih osoba koje “progovore” protiv sumnjivih ili počinjenih Nepravilnosti.

Uočene nepravilnosti i neetična postupanja moguće je prijaviti putem sljedećih kanala:

 

1. Prijava nepravilnosti sukladno Etičkom kodeksu Fortenova Grupe

Svi dionici mogu podnijeti pritužbu na neetično postupanje u vezi s poslovnim aktivnostima Fortenova Grupe (Fortenova grupe d.d. i njenih ovisnih i povezanih kompanija)  temeljem Etičkog kodeksa Fortenova Grupe.

Kako se podnosi prijava neetičnog postupanja?

Prijavu je moguće podnijeti na sljedeći način:

 • poštom na adresu: Za Etičko povjerenstvo – Fortenova Grupa, Republika Hrvatska, 10 000 Zagreb, Marijana Čavića 1, s napomenom: “ne otvarajte”;
 • elektroničkom poštom na e-mail:
  eticko.povjerenstvo@fortenovagrupa.hr
 • telefonskim pozivom na broj s automatskom sekretaricom: +385 1 237 2555.

Što sve mora sadržavati prijava?

Pritužbe podnesene Etičkom povjerenstvu moraju sadržavati detaljno obrazloženje koje opisuje prirodu neetičnog postupanja zbog kojeg je došlo do pritužbe s točnim činjeničnim opisom tog neetičnog postupanja; u suprotnom se pritužbe neće uzimati u obzir.

Ako je to moguće, uz pritužbu se mogu priložiti dokazi ili podnositelj pritužbe može predložiti njihovo izvođenje.

 

2. Prijava nepravilnosti u Fortenova grupi d.d. sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

U skladu sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, Fortenova grupa d.d. uspostavila je sustav unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovala Povjerljivu osobu i zamjenika koji su dužni štititi identitet prijavitelja.

Što su nepravilnosti ?

Nepravilnosti su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na poslovanje Društva u vezi područja definiranih člankom 4. gore navedenog Zakona, a prijaviti ih može svaka fizička osoba koja je za nepravilnost saznala u svom radnom okruženju.

Kako se podnosi prijava nepravilnosti ?

Prijavu nepravilnosti moguće je podnijeti na sljedeći način:

 • poštom,
 • izravnom dostavom na adresu sjedišta Društva s naznakom “Za Povjerljivu osobu –
  ne otvarati”
 • elektroničkom poštom na e-mail adresu Povjerljive osobe:
  povjerljiva.osoba@fortenovagrupa.hr
 • telefonskim pozivom na broj s automatskom sekretaricom: +385 1 237 2555
 • na zahtjev prijavitelja, fizičkim sastankom u razumnom roku.

Što sve mora sadržavati prijava nepravilnosti?

Prijava Nepravilnosti mora sadržavati:

– podatke o prijavitelju nepravilnosti,

– podatke o prijavljenoj osobi/osobama,

– opis ili informacije o nepravilnosti koja se prijavljuje,

– datum prijave.

Po zaprimanju prijave nepravilnosti Povjerljiva osoba zaštiti će identitet prijavitelja i povjerljivost informacija te pružiti sve informacije o zaštiti i njegovim/njenim pravima.