News

Fortenova Group nurtures open and transparent communication

Sazvana prva skupština vlasnika buduće Fortenova grupe d.d.

06/19/2019

Od ukupno 159 kompanija koje djeluju u sastavu Agrokor grupe, implementacijom nagodbe 47 neodrživih kompanija se "zrcali" na nova društva Fortenova grupe s novim imenom "plus" pa će tako, primjerice, poslovanje Konzuma nastaviti s društvom Konzum plus, poslovanje Jamnice s društvom Jamnica plus itd., dok ce se udjeli u preostalih 30 hrvatskih održivih kompanija prenijeti na Fortenova grupu, a po prijenosu udjela, te kompanije izlaze iz postupka izvanredne uprave.

Udjeli 82 kompanije koje su izvan Hrvatske kao i onih koje nisu u postupku izvanredne uprave, na Fortenova grupu će se prenositi kada i ostala imovina, a prijenosi će se evidentirati sukladno zakonima mjerodavnih jurisdikcija, što je ranije moguće i na troškovno najefikasniji način.

Postupak izvanredne uprave će formalno trajati dok se ne završi postupak pripajanja starih, neodrživih društava Agrokoru d.d. i dok on ne bude brisan iz sudskog registra.

Dnevni red osim glasanja o imenovanju Upravnog odbora predviđa i glasanje o imenovanju direktora društava Aisle Dutch HoldCo B.V. (Fortenova Group HoldCo B.V.) i Aisle Dutch TopCo B.V. (Fortenova Group TopCo B.V.) i to Sergei Volka za izvršnog direktora A, kao i Arend Doppenberga za izvršnog direktora B te glasanje o njihovim pravima i obvezama.

Novi vlasnici će na skupštini glasati i o odluci o kupnji 51 posto dionica tvrtke Agrolaguna i 4,14 posto dionica tvrtke Žitnjak d.d. od tvrtke Agram Invest d.d.

Our companies