hr en

Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti

Obavijest o obradi osobnih podataka kandidata

Obavijest o obradi osobnih podataka dobavljača, poslovnih partnera, prijavitelja nepravilnosti i ovlaštenika novih instrumenata

Politika čuvanja osobnih podataka

Obavijest o obradi osobnih podataka (prijenos unutar grupe)

Uvodne odredbe

Pristupanjem i/ili uporabom internetske stranice Fortenova grupe d.d. (dalje: Fortenova grupa) Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio, te da je suglasan s ovom Izjavom o tajnosti i povjerljivosti podataka i uvjetima korištenja (dalje: Izjava o povjerljivosti podataka). Ukoliko Korisnik s istima nije suglasan, dužan se suzdržati od korištenja internetske stranice Fortenova grupe.

Dokumenti objavljeni na internetskoj stranici Fortenova grupe smiju se kopirati samo za nekomercijalnu i osobnu upotrebu te uz navodenje svih napomena i upozorenja o autorskim pravima te svih ograničenja od odgovornosti navedenih na www.fortenovagrupa.hr. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija informacija sadržanih na www.fortenovagrupa.hr dozvoljena je samo uz prethodno izričito odobrenje Fortenova grupe.

Fortenova grupa će poduzeti sve napore kako bi informacije na internetskoj stranici www.fortenovagrupa.hr bile točne no ne daje jamstva niti odgovara za točnosti ili potpunosti istih.

Izmjena izjave o povjerljivosti podataka

Fortenova grupa ovlaštena je izmijeniti Izjavu o povjerljivosti podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o povjerljivosti podataka na internetskoj stranici Fortenova grupe. Izmjene Izjave o povjerljivosti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave. Ukoliko Korisnik koristi internetsku stranicu Fortenova grupe nakon izmjene Izjave o povjerljivosti podataka, presumira se da se upoznao s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaca. Fortenova grupa ne odgovara za bilo kakvu štetu prouzrocenu Korisnicima ili trecim osobama uslijed takvih izmjena.

Vrste prikupljenih podataka i uporaba prikupljenih podataka

Kada se Korisnik uključi u odredene aktivnosti na internetskoj stranici Fortenova grupe, kao što su otvaranje korisničkog računa, pretplata na newsletter, slanje upita ili traženje informacija, Fortenova grupa može zatražiti od Korisnika pružanje određenih osobnih podataka: ime i prezime, adresu, e-mail adresu, telefonski broj, datum rođenja.

Fortenova grupa prikuplja navedene osobne podatke Korisnika u svrhu unapređenja rada internetske stranice, poboljšanja oglašivačkih i promocijskih napora, analize uporabe internetske stranice, rješavanja problema, provedbe administracijskih zadataka, uspostavljanja kontakta, poštivanja ugovora, uključujući Izjavu o povjerljivosti podataka, poštivanja pozitivnih pravnih propisa te suradnje s tijelima javne vlasti.

Fortenova grupa može prikupljati podatke koji ne identificiraju specifičnog Korisnika, uključujući Uniform Resource Locator (URL) internetske stranice koju je Korisnik posjetio prije otvaranja internetske stranice Fortenova grupe, URL internetske stranice koju je Korisnik posjetio nakon napuštanja internetske stranice Fortenova grupe, vrstu pretraživača kojeg Korisnik koristi te Korisnikovu internet Protocol (IP) adresu. Ovlašteni pružatelji usluga i oglašivači, mogu automatski prikupljati ove podatke prilikom posjete internetskim stranicama Fortenova grupe, putem „kolačića“ i drugih alata. Fortenova grupa koristi takve podatke isključivo za rješavanje problema, administriranje internetske stranice, analizu trendova, analizu usklađenosti s pozitivnim pravnim propisima te suradnju s tijelima javne vlasti. Više o „kolačićima“ pročitajte ovdje.

Fortenova grupa ne prikuplja osobne podatke putem svoje internetske stranice ako ih Korisnik dobrovoljno ne pruži u svrhu realiziranja konkretnih aktivnosti. Ako Korisnik ne pruži osobne podatke za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

Otkrivanje osobnih podataka

Fortenova grupa neće otkrivati osobne podatke Korisnika trećima, pri čemu se trećima ne smatraju povezana društva Fortenova grupe.

Fortenova grupa pruža odredene usluge i proizvode preko trećih pružatelja usluga. Treći pružatelji usluga provode odredene aktivnosti u ime i za račun Fortenova grupe kao što su slanje i distribucija administrativnih i promocijskih e-mail poruka. Fortenova grupa može podijeliti osobne podatke Korisnika s takvim pružateljima usluga radi slanja pošte i elektronske pošte, uklanjanja duplikata podataka na popisima Korisnika, analize podataka, pružanja usluga oglašavanja, osiguravanja rezultata pretrage i veze, upravljanja internetskom stranicom, rješavanja problema i pružanja korisničkih usluga.

Fortenova grupa ovlaštena je otkriti podatke o Korisniku samo u svrhu zaštite Fortenova grupe, radi ispunjenja zakonskih obveza, osiguranja uskladenosti s ovom Izjavom o povjerljivosti podataka ili drugim ugovorima, zaštite prava vlasništva ili sigurnosti ove internetske stranice, Korisnika ili drugih osoba.

Brisanje, nadopuna i ispravljanje osobnih podataka

Korisnik je ovlašten zatražiti brisanje, nadopunu ili izmjenu bilo kojeg svog osobnog podatka iz tocke 3. ove Izjave slanjem e-mail poruke na adresu zastita.podataka@fortenovagrupa.hr. U e-mail poruci Korisnik je dužan navesti ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje osobne podatke želi brisati, nadopuniti ili izmijeniti.

Zaštita podataka
Za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjene te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, Fortenova grupa poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.

Korisnik može pristupiti osobnim podacima koje Fortenova grupa prikuplja putem internetske stranice pomoću zaporke i e-mail adrese ili kontaktom na adresu zastita.podataka@fortenovagrupa.hr. Korisniku se preporučuje ne otkrivati zaporku trećim osobama.

Korisnik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Fortenova grupa provodi komercijalno razumne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo kojeg podatka prenesenog na ili s internetske stranice Fortenova grupe te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve podatke primi.

Povjerljivost podataka trećih internetskih stranica

Ova Izjava o povjerljivosti podataka se odnosi samo osobne podatke koje Fortenova grupa prikuplja od Korisnika. Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem internetske stranice Fortenova grupe imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihova korištenja. Fortenova grupa ne odgovara za načine i uvjete rada navedenih internetskih stranica.

Maloljetnici

Fortenova grupa može prikupljati ili zadržavati osobne podatke djece mlađe od 16 godina samo uz suglasnost nositelja roditeljske odgovornosti nad djetetom, sukladno članku 19., stavku 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Primjena izjave

Ova izjava primjenjuje se od 1. travnja 2019. do opoziva od strane Fortenova grupe.

Povjerljiva osoba

Za kompaniju Fortenova grupa d.d. imenovani su povjerljiva osoba i njen zamjenik.

Vlasta Babić-Kolar imenovana je povjerljivom osobom za zaprimanje prijava nepravilnosti i za vođenje uz navedeno povezanih postupaka u Fortenova Grupa d.d. Povjerljivu osobu možete kontaktirati na povjerljiva.osoba@fortenovagrupa.hr .

Za zamjenika povjerljive osobe imenovan je Hido Lajtman, a kontaktirati ga možete na zamjenik.povjerljiva-osoba@fortenovagrupa.hr .

Svoju prijavu možete poslati i putem pošte na adresu FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1, 10 000 Zagreb, uz obavezno naznaku kome podnosite prijavu Povjerljivoj osobi ili Zamjeniku povjerljive osobe.