<
O nama

Uspostavljamo zdrave odnose u našoj kompaniji i u našoj zajednici

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili sugestija, kontaktirajte nas na info@fortenovagrupa.hr. Povratno ćemo vas kontaktirati u najkraćem roku.
Molimo predstavnike medija da svoje upite šalju na pr@fortenovagrupa.hr

Kontakt informacije Fortenova grupa d.d.
Ulica Marijana Čavića 1
10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +3851 489 4111
Fax: +3851 489 4080
info@fortenovagrupa.hr
www.fortenovagrupa.hr

Osnovne informacije

Tvrtka FORTENOVA GRUPA dioničko društvo za upravljanje
Skraćeni naziv Fortenova grupa d.d.
Sjedište i adresa Marijana Čavića 1, Zagreb
OIB 88035992407
Matični broj (MB) 04933664
Matični broj subjekta (MBS) 081179147
Registarski sud Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital društva 200.000,00 kuna (uplaćen u cijelosti)
Ukupan broj dionica 2.000
IBAN HR2523600001102704844
Banka Zagrebačka banka (Trg Josipa Jelačića 10, Zagreb, Hrvatska)

Naše kompanije