News

Fortenova Group nurtures open and transparent communication

Fortenova grupa upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu

06/19/2019

Od ukupno 159 kompanija koje djeluju u sastavu Agrokor grupe, implementacijom nagodbe 47 neodrživih kompanija se "zrcali" na nova društva Fortenova grupe s novim imenom "plus" pa ce tako, primjerice, poslovanje Konzuma nastaviti s društvom Konzum plus, poslovanje Jamnice s društvom Jamnica plus itd., dok ce se udjeli u preostalih 30 hrvatskih održivih kompanija prenijeti na Fortenova grupu, a po prijenosu udjela, te kompanije izlaze iz postupka izvanredne uprave.

Udjeli 82 kompanije koje su izvan Hrvatske kao i onih koje nisu u postupku izvanredne uprave, na Fortenova grupu ce se prenositi kada i ostala imovina, a prijenosi ce se evidentirati sukladno zakonima mjerodavnih jurisdikcija, što je ranije moguce i na troškovno najefikasniji nacin.

Postupak izvanredne uprave ce formalno trajati dok se ne završi postupak pripajanja starih, neodrživih društava Agrokoru d.d. i dok on ne bude brisan iz sudskog registra.

Our companies