News

Fortenova Group nurtures open and transparent communication

Održana Inicijalna Skupština Imatelja Depozitarnih Potvrda Fortenova Group

06/19/2019

Skupština imatelja depozitarnih potvrda izdanih od strane Fortenova Group STAK Stichting (rg), zaklada (stichting) osnovane po zakonima Nizozemske, sa sjedištem u Amsterdamu, Nizozemska, održana je 1. travnja 2019. godine u Amsterdamu.

Na inicijalnoj skupštini imatelja depozitarnih potvrda prisustvovali su imatelji 168.300.328 potvrda, predstavljajući 63.76 posto od ukupnog broja izdanih depozitarnih potvrda s pravom glasa.

Dnevni red skupštine sadržavao je odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Fortenova grupe d.d., nagradama članovima Upravnog odbora Fortenova grupe, imenovanju i nagradama članova uprave Aisle Dutch HoldCo-a B.V. i Društva te davanju funkcije članovima Upravnog odbora društva, kao i o stjecanju od strane Društva određenih dionica u Agrolaguni d.d. i Žitnjaku d.d. od Agram Investa d.d.

Sve odluke su prihvaćene s velikom većinom prisutnih glasova.

Our companies